Αρχική 2018-06-18T14:38:52+00:00

Τετάρτη 18/07

Τρίτη 17/07
Πέμπτη 19/07

Θεματική 2018: Πολιτεία και Πολίτης

Α’ ΚΥΚΛΟΣ: 2-16 Ιουλίου 2018 | Β’ ΚΥΚΛΟΣ: 18 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2018

τα νέα του φεστιβάλ